DeLaval Nyt september 2016

DeLaval Nyt september 2016

Her kan du læse det seneste nummer af DeLaval Nyt.

Du kan blandt andet læse om:

  • Malkeeffekten blev næsten fordoblet med ny DeLaval parallel malkestald
  • Kvægrådgivning og opdateret software giver 1,5 kg EKM ekstra pr. ko pr. døgn
  • Automatisk huldvurdering styrker gårdens driftsresultater
  • Store forbedringer ved skift af malkesæt og pattegummi

Læs hele bladet her

Læs Aktuelt fra DeLaval

DeLaval film på YouTube

Film der kan downloades

20 år med VMS™

AMR™

Herd navigator™

Optifeeding

Svingende kobørste

Højreklik og vælg

"Gem destination som.."

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.