Miljøet

Vores tilgang til bæredygtighed er inspireret af miljømæssige udfordringer og muligheder.

På baggrund af feedback fra vores kunder fortsætter vi med at have fokus på løsninger, der fører til en reduceret miljøpåvirkning områder som energi, vand, gødning og spildevand.

Vi arbejder hårdt for at forbedre energieffektiviteten, minimere brugen af naturressourcer, reducere affald, begrænse farlige kemikalier og fremme genbrug af vores produkter, når de ikke længere anvendes. DeLaval er ISO 14001 certificeret.

Bæredygtig mælkeproduktion                   

bæredygtig mælkeproduktion

Læs mere

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.