Dyrevelfærd

Glade køer er produktive køer

Dyrenes sundhed og velfærd er fundamentalt for DeLaval. I tæt samarbejde med kunder, myndigheder og forskergrupper udvikler og deler vi vores ekspertise og dygtighed på dette område ved at udvikle løsninger og systemer, som gavner dyrenes naturlige adfærd og deres sundhed.

Dyrevelfærd varierer fra sted til sted og afhænger af forskellige stedfæstede faktorer. Det sidste kan være samfundsmæssig udvikling, økonomi, dyreproduktionsudvikling, traditionelle værdier, klima, jorden og tilgængeligheden af vand.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.