Effektiv management i malkestald

Effektiv management kombinerer de vigtigste værktøjer og data med arbejdsforløbet i din stald. Det sikrer dine køer et langt, sund og produktivit liv.

Det reducerer også dine omkostninger til opdræt, dyrlæge og fodring, samtidig med at du forbedrer produktivitet og mælkekvalitet.

Farm management

DeLavals Management software er et intelligent system, som kombinerer og filtrerer de mange data fra malkningen. Og du får præcis de informationer, du har brug for til at træffe de rigtige beslutninger. Systemet giver dig blandt andet oplysninger om sundhed, produktivitet, opdræt, ydeevne og malkerutiner. Med disse målrettede informationer kan du finjustere produktiviteten yderligere.

Få de rigtige oplysninger  

Det er afgørende for at forbedre dyrenes reproduktion og sundhed, at du effektivt overvåger køerne og mælken - samtidig opnår du en god mælkekvalitet. Unikke mælkemålere og dyreidentifikation indsamler nøgleinformationer, der omgående ledes videre til management softwaren. 

Oplysninger til rådighed når du har brug for det

Du får alle ko- og mælkerelaterede oplysninger til rådighed direkte ved malkningens start. Har mælken unaturlige forandringer? Er mælkeflowet eller -mængden for lille? Er vakuum indstillet korrekt? Ved hjælp af disse og mange andre oplysninger kan du altid træffe de rigtige beslutninger eller få forslag fra det intelligente system til, hvordan du skal gå videre.

Minimer risikoen for at sprede sygdomme i besætningen

Hvis en ko bliver syg, er det sidste du ønsker, at resten af besætningen bliver syge. Når du rengører pattekopsættet, forebygger du spredning af mastitis. Du reducerer risikoen for klovsygdomme ved at rengøre og behandle koens klove regelmæssigt. Begge dele øger koens produktivitet og forlænger deres levetid.

Nøglen til at forbedre produktivitet og reducere omkostninger

Et avanceret management program kan gøre hele forskellen. Du kan forbedre besætningens sundhed, reducere omkosninger til foder og øge mælkekvalitet og ydelse.

Aktivitetsmåling som brunstregistrering

Køernes adfærd er en vigtig indikator for deres velbefindende. De dynamiske aktivitetsmålere fra DeLaval registrerer og analyserer køerne, når de bevæger sig i stalden. Du får besked fra management systemet, når et dyr er i brunst, så du kan forberede insemineringen. Systemet overvåger også køer med lav aktivitet og indikerer eventuelle sygdomme. Det betyder, at du hurtigt kan reagere på sådanne hændelser.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.