Effektiv besætningstyring til karruseller

Effektiv besætningstyring betyder, at du har de rigtige værktøjer og processer på plads og kombinerer dem for at sikre, at dine køer har et sundt og produktivt liv. 

Indhent effektivt de rigtige informationer

De bedste mælkemålere og koidentifikation sørger for at vigtig information som konduktivitet, mælkeflow og yversundhed øjeblikkeligt sendes til dit farm management system og videresendes til dig, uanset hvor du er. Informationen er vigtig for at sikre dyrenes sundhed, fertilitet og mælkekvalitet. Med de oplysninger på hånden, kan du beslutte hvilke tiltag du vil sætte igang eller få en automatisk melding fra systemet, som anbefaler en handling. 

Farm management som det skal være

DeLaval Farm Management software kobler de forskellige områder af din mælkeproduktion, så du får et bedre overblik over driften. Når det er opkoblet, registrerer og indsamler systemet informationer, som du kan anvende til at udarbejde rapporter om sundhed, produktivitet, reproduktion, ydelse og malkerutiner. Alt det du har brug for at vide. Informationerne gør det muligt at finjustere driften, så du kan øge produktiviteten.  

Få en aktiv fertilitetsindikator

Koens adfærd er en vigtig indikator til at se, hvordan den har det. Med et dynamisk aktivitetsmålersystem er det muligt at følge og analysere den enkelte kos bevægelser gennem stalden. Når en ko kommer i brunst, får du besked fra dit farm management system om at gøre klar til at inseminere. Systemet viser også køer med nedsat aktivitet, som kan skyldes sygdom, så du hurtigt kan tage aktion. 

Proaktiv sundhedskontrol: sundhedsrådgivning i realtid

Hvis du kender en kos somatiske celletal, kender du dens sundhedstilstand. DeLavals håndholdte somatiske celletalsmåler giver et præcist aflæsning af koens mælk, så du opdager tegn på mastitis og yverproblemer på et tidligt tidspunkt. Regelmæssige aflæsninger reducerer både omkostninger til dyrlæge, antibiotika og risiko for at mastitis spreder sig i din besætning, som medfører eventuelle tab i mælkeproduktionen.  

Hold patterne rene og sunde og reducér arbejdsmængden

Det er vigtigt for at have sunde og hygiejniske processer under malkning, at patterne desinficeres. Når det bliver gjort effektivt, hjælper det både til at beskytte koens sundhedstilstand og mælkekvaliteten - men det kan også være arbejdskrævende. Automatisers processen med en teat spray robot, er du sikker på at patterne sprayes med den rigtig mængde pattespray hver gang, der beskytter optimalt. Det reducerer mængden at pattespray og minimerer arbejdsmængden drastisk.  

Minimér risikoen for at sygdomme spreder sig i besætningen

Hvis en ko bliver syg, er det sidste, du ønsker, at resten af besætningen bliver smittet. Du kan minimere risikoen for klovinfektioner ved at behandle og rengøre koens klove regelmæssigt, når de går ud af karrusellen. Det vil reducere omkostninger til dyrlægen. 

Fodring - nøglen til forbedret produktivitet og reducerede omkostninger

Et avanceret foderstyringsprogram kan gøre en stor forskel på din gård. Du kan reducere foderomkostninger, mens du øger produktiviteten og mælkekvaliteten. Det kræver dog ressourcer at udføre alle opgaver. Med et komplet karruselsystem kan du automatisere forskellige dele af af fodringsprocessen - foderblandinger, produktion, blanding og udfodring - så foder og koncentrater bliver delt ud forskellige steder i stalden. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.