Avanceret malketeknologi

DeLaval sørger for, at din mælk forbliver frisk og bevarer den høje kvalitet fra yver til tankbil. Det giver dig mulighed for at få den bedste pris for din mælk.

Bæredygtig drift sparer tid og penge

DeLavals engagement i forhold til bæredygtig landbrug har ført til en række nyskabelser, der på den ene side reducerer miljøbelastningen og de løbende driftsomkostninger, og på den anden side forøger produktiviteten. Det gælder blandt andet de frekvensstyrede mælke- og vakuumpumper, varmegenvinding under køleprocessen og genanvendelse af vand.

Harmony: Førsteklasses pattekopsæt

Harmony pattekopsæt med den patenterede DeLaval Top-Flow-teknologi er hygiejnisk, holdbar og meget let at betjene. Mælkecentralerne garanterer en skånsom mælketransport, samtidig med at de klarer et højt mælkeflow (op til 15 kg/minut) med et stabilt vakuum. Det mindsker risikoen for, at mælken bliver slået tilbage og skader pattespidsen. Harmony er let, perfekt afbalanceret, robust, holdbar og har lang levetid. Harmony fra DeLaval er ganske enkelt det bedste i sin klasse!

Stabilitet - en garant for højeste mælkekvalitet

Med verdens mest solgte elektroniske pulsator DeLaval EP100 får du en meget præcis pulsering, der danner grundlag for maksimal effektivitet og mælkekvalitet. Kombinationen af præcis og robust pulsering og en frekvensstyret (NFO) vakuumpumpe sikrer et stabilt vakuum i malkesystemet og sparer desuden energi. Du kan malke dine køer komplet og skånsomt takket være en præcis og konstant pulseringshastighed kombineret med et stabilt systemvakuum. Det minimerer risikoen for yverbetændelse og bidrager til optimal mælkeproduktion.

Jo renere, jo bedre

Et godt rengjort og desinficeret malkeanlæg er altafgørende i produktionen af kvalitetsmælk. DeLavals rengøringssytemer sørger for at fjerne fedt, proteiner, mineraler og bakterier i hele anlægget efter hver malkning fra pattekopsæt til tank. Dermed sikrer du din mælkekvalitetstillæg!

Køling og lagring af mælk

Det er vigtigt at køle mælk hurtigt og effektivt for at sikre en høj mælkekvalitet. DeLaval tilpasser kølekoncepter til den enkelte bedrift. De sikrer, at du meget hurtigt køler mælken ned under kontrolleret bevægelse for ikke at ødelægge fedtstrukturen og forhindre bakterievækst. Kort sagt, DeLaval køle- og lagersystemer behandler mælken, så du maksimerer mælkekvaliteten og får en højere mælkepris.  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.