Rigtig klovpleje forbedrer din besætnings produktivitet

RRigtig klovpleje forbedrer din besætnings produktivitet

Koen skal kunne bevæge sig og æde uhindret for at opnå sit ydelsespotentiale. Det betyder, at den skal have fire sunde klove. Dog lider 20-25% af køer af halthed, som er et klovproblem, der påvirker mælkeproduktionen, fertilitetsrater og kan give tidlige udsætterkøer. Derfor er det vigtigt at tage sig godt af køernes klove. 

DeLaval har et totalt klovplejeprogram, der aktivt beskytter dine køers klove gennem hele livet. Vores klovrengøring og desinfektion, klovbade, løsninger til gødningshåndtering og komåtter hjælper alt sammen til at forbedre kokomfort og klovsundhed og samtidig dit produktionsniveau.

5-punktsplan til at bekæmpe Digital Dermatitis

10 gyldne regler til klovdesinficering

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.