Udviklingen af VMS

Ideen om automatisk malkning er logisk: det frigiver manuelt arbejde og giver landmanden mere tid til andre ting. Du kan spare tid og penge og endda forbedre koens yversundhed og levetid. Det giver god mening. Overraskende nok var der ikke, selv i 80'erne, noget kommercielt produceret robotmalkningssystem på markedet.

VMS fra idé til færdigt malkesystem

Men det var ved at blive udviklet. Et af de første koncepter var fra Silsoe, et engelsk forskningsinstitut, som begyndte med ideen om en robotmalker i 1985. I begyndelsen af 90'erne søgte de efter udviklingspartnere og henvendte sig til DeLaval. Det var et afgørende øjeblik i DeLavals udvikling. De købte Silsoes teknologi og brugte det som grundlag for deres eget udviklingsprojekt. Tiden til at gå ind på markedet med et totalt robotstyret malkesystem kom og i 1996 blev et formelt projekt lanceret til at udvikle og bygge DeLaval automatiske malkesystem VMS

Førende inden for malketeknologi

DeLaval var nødt til at udvikle et kommercielt og funktionsdygtigt malkesystem, hvis de ville blive ved med at være førende inden for malketeknologi. Der dukkede yderligere udfordringer op under udviklingen af VMS - trods af de teknologiske fremskridt og en investering på en halv milliard svenske kroner. 

VMS-teknologiens udfordringer

Selv rolige køer kan blive skræmte og kan ikke lide nye situationer. Hvordan ville de tage imode et fuldautomatisk malkesystem? Kunne de blive overbeviste om at gå ind i systemet af egen fri vilje? Det var meningen, at det trods alt skulle være et frivilligt system. Og igen hvordan kunne patterne blive placeret præcist og fjernet uden at forårsage uroligheder til køerne?  

VMS debut på Hamra i 1998

Problemstillingerne blev behandlet et efter et. Et robotarm-design hjalp med at minimere køernes uro. Robotarmen flyttede patterne under koen, når den kom ind i båsen, og trak sig derefter roligt tilbage, indtil de kom tilsyne igen. En forsker ved Pharmacia udviklede et robot vision system. Det blev tilpasset til at beregne den nøjagtige position af hver kos patter. Det giver næsten 100% præcision til at placere og finde pattekopperne.

Den første, fungerende VMS gjorde dens debut til en særlig VMS konference på Hamra Gård, Tumba i Sverige, i september 1998. Og verdens mælkeproducenter gik ind i en ny æra med robotmalkning.

Læs mere om VMS.

Runde kanter for den bedste komfort

Hydraulisk kontrolleret arm

Sikker for ko og malker

VMS

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.