Hamra Gård

Hamra Gård ligger i Tumba cirka 30 kilometer syd for Stockholm. Gårdem er både en aktiv, fungerende gård og udviklings- og forsøgscenter for DeLaval. Det er her, at nye ideer og forbedringer til eksisterende produkter bliver testet og forbedret under autentiske forhold.  

Hamra blev købt af grundlæggeren af DeLaval, Gustaf de Laval, i 1894. Opfinderen og ingeniøren købte gården med henblik på at bruge den til test at hans nye produkter. Den fungerer stadgi sådan over 120 år senere.

Gården er et datterselskab af DeLaval og drives som en separat, kommerciel enhed. Der er:

  • 2406 hektar land 
  • En besætning af cirka 240 malkekøer og 260 kvier
  • Afgrøder, skovbrug, en grusgrav 
  • Et moderne konferencecenter med overnatning. 
  • Stalde (inklusiv en VMS stald)
  • En udstillingsbygning og et museum.

Gården er vært for over 3.000 besøgende, konferencedeltagere og kunder hvert år.

Innovarion og teknologi giver resultater

Der er tre hovedstalde på gården. Big Barn fra 1901 vidner om Lavals ideer om forbedring af mælkekvalitet og ydelse ved at sætte dyrevelfærd højt. Lysere, luftigere indretning med masser af plads til køerne til at bevæge sig på var usædvanligt på den tid. I dag fortsætter de innovative ideer og teknologier med at høste resultater. Mens den gennemsnitlige svenske malkeko i dag producerer omkring 8.500 kg årligt, er gennemsnittet på Hamra 12.500 kg. Den bedste ko producerede 18.000 kg i 2013.

Hamras forsknings- og udviklingsstald

Forsknings- og udviklingsstalden blev bygget i 1985 og fungerer som et forsøgsområde for high-tech fodring- og malkningteknologiske løsninger. Den er udstyret med en række forskellige testenheder og et malkelaboratorie. Stalden åbnede i 2002 som en udstilling for DeLaval automatiske malkesystem.

Hamra Gård

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.