Kosignaler

Hvad er kosignaler? En ko giver hele tiden signaler om hendes velfærd og sundhed. Hun gør det i ved sin adfærd, attitude, kropssprog og kropstilstand. Du kan benytte dig af disse kosignaler til at optimere dine resultater. Begynd med at iagttage køerne omhyggeligt, lede efter årsager og omdanne svarene til positive handlinger til gavn for dine køer og i sidste ende din malkeproduktion. Øv dig i at observere, evaluere og finde løsninger.

Temperatur

En ko skal have en temperatur på 38 til 39°C. Kolde ører kan være et tegn på mælkefeber eller problemer med blodcirkulationen.

Ben

Balleforrådnelse eller beskadigede klove skyldes hovedsagelig problemer med strøelse eller strøelsemateriale, forkert justeret staldudstyr og/eller klovinfektion.

Drøvtygning

En ko skal drøvtygge i syv til ti timer om dagen og drøvtygge 40 til 70 gange på en foderbolle. Hvis det tager kortere tid, tyder det på, at rationerne er utilstrækkelige.

Vommen

Vommen skal være fyldt med foder. Venstre side af maven skal stikke ud. Hvis du trykker din knytnæve ind i vommen, skal den trække sig kraftigt sammen 10 til 12 gange i løbet af fem minutter.

Alarm

En sund ko ser vågen og stærk ud med blank hud og en fuld mave.

Hals

En hævet hals skyldes overvejende et fanggitter, der er for lavt eller forkert indstillet staldudstyr.

Klove

Sunde køer står stille og roligt, mens de æder. Hvis koen går på tå eller halter, er det tegn på dårlig klovsundhed på grund af dårlige rationer, dårlige gulve eller manglende klovbehandling.

Yver

Se nøje på patterne efter malkning for at bedømme yversundheden. Gode patter er fleksible og har en naturlig farve. Dårlig yversundhed kan skyldes hygiejneproblemer, dårlig installation af malkeudstyr eller utilstrækkelige foderrationer.

Gødning

Må ikke være for tyk eller tynd og må aldrig indeholde ufordøjede partikler.

Vejrtrækning

Normal vejrtrækning ligger mellem 10 og 30 vejrtrækninger i minuttet for en ko. Hurtigere vejrtrækning er tegn på varmestress eller smerte og feber.

Kilde: Hulsen, Jan, Cow Signals, VetVice.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.