Pattespray

Pattespray med entydige fordele

Gennem årene har malkeprocessen set mange fantastisk nyskabelser, som hver især har øget mælkeydelsen. Det har naturligvis belastet koens patter væsentligt, som stort set er forblevet de samme. Hos DeLaval har vi dog altid udviklet pattespray med tanke på nye innovationer og koens patter, på den måde holder dine køer sig sunde og du får mest ud af den seneste teknologi.

Find ud af hvilken pattespray der passer din besæting og drift - kontakt din lokale DeLaval forhandler.

Mælkeproducenter bruger mindre tid på hver ko

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.