Sunde klove i staldens gangarealer

Køer der går på måtter inde i stalden

Er en halt ko en produktiv ko? En halt ko KAN være produktiv men hvor længe?

Dine køer skal have mulighed for at gå så naturligt som muligt med lange, sikre skridt. Det er ikke altid muligt at have det naturlige miljø med græsning i dagens mælkeproduktioner, men du kan gøre det så behageligt som muligt for dine køer, når de ligger, står eller går.

Det kan være svært på betongulve, som typisk er våde, beskidte, hårde og grove og dermed påfører unødvendig belastning på klovene. Det kan være en væsentlig årsag til haltning, som er et kostbart og tidskrævende sundhedsproblem. Ved at kombinere effektive, skridsikre gulvbelægninger med udmugning og proaktiv klov management som klovbade og regelmæssig klipning kan du næsten udrydde klovrelaterede problemer.

Halte køer er en af hovedårsagerne til udsætterkøer. Ved at have gummimåtter som en del af dit klovplejeprogram, behøver du ikke at bekymre dig om det så ofte.

Får køerne lidt mere plads og et mere blødt og renere underlag at gå på, bliver køerne sundere og mere produktive.

Læs mere om gangarealernes betydning på dine køers sundhed på milkproduction.com

Kokomfort ...

... har direkte indflydelse på, hvor længe dine køer er sunde og produktive

Optimal klov management

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.