Vandindtag og kokomfort

Ko i staldens drikkeområde

For hver liter produceret mælk må koen drikke mindst 3 liter vand. For en højtydende ko betyder det 150 liter om dagen. Hvis du reducerer mængden af vand, reducerer du koens mælkeproduktion.

Sørg altid for rent og frisk vand til dine køer. Hvis du ikke vil drikke vandet i din stald, vil køerne heller ikke.

Vandindtaget afhænger af koens størrelse, alder, aktivitetsniveau, produktivitet og miljø. Husk at både vandkvalitet og vandindtag er vigtige faktorer, og de hænger ofte sammen.

Rent og friskt vand er vigtigt for at holde dine køer friske og for din mælkekvalitet. Det er vigtigt at benytte et effektivt pumpesystem og den rigtige mængde vand i drikkekarrene.

Drikkekopper skal forsyne 20 liter vand pr. minut og drikkekar skal forsyne 30 til 40 liter vand pr. minut. Der skal være et drikkekar til 20 køer eller mindst 10-15 cm pr. ko. Det er nødvendigt med to vandkilder pr. gruppe for at undgå stress situationer for lavrangerede køer. Det er en generel anbefaling, men mange mælkeproducenter, især i varmere lande, overskrider anbefalingen og synes, at deres køer reagerer positivt.

Drikkekarrene skal være nemme at komme til. Det er nødvendigt med 2,5 til 3 meter rundt om drikkekarret for at reducerer skubben og massen. Mange mælkeproducenter har monteret ekstra drikkekar i nærheden af udgangen eller de har sat vand i stalden.

Kokomfort ...

... har direkte indflydelse på, hvor længe dine køer er sunde og produktive

Hurtigsøgning efter vandprodukter

Vands betydning for køer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.