Kokomfort og besætningsadfærd

Besætningsadfærd er et omfattende videnområde. Når det gælder dyrevelfærd er det imidlertidig muligt at vurdere den enkelte ko og besætningens adfærd og lokalisere områder i stalden, som kan blive bedre.

Vidste du, at græssende dyr ofte synkroniserer deres adfærd, så mange køer i gruppen spiser og hviler på samme tid. Adfærden er den samme inden for, når en ko spiser, følger de andre efter.

Når det gælder dyrevelfærd er det muligt at identificere bestemte koadfærd og lokalisere områder i stalden, som kan blive bedre.

En svingende kobørste, der er monteret på det rigtige sted, hjælper kotrafikken ved at guide køerne gennem stalden. Den kan også bruges til at nedbringe kampe mellem dyre omkring vandtrug og fodringsarealer.

Det er imidlertidig kun nogle af de possitive resultater, som den svingende kobørste har. Den skærer også ned på arbejdskraften, da køerne ikke behøver at blive børstet manuelt og den giver færre skader, da de ikke skærer sig på skarpe genstande rundt om i stalden.

Læs mere hvad dine køer siger i Kosignaler

Læs mere om køer og social adfærd på milkproduction.com

Kokomfort ...

... har direkte indflydelse på, hvor længe dine køer er sunde og produktive

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.