Hvorfor bekymre sig om koens levetid?

Alle mælkeproducenter er klar over fordelene ved at forlænge køers produktive levetid. Spørgsmålet er bare - hvordan gør vi det i prakses?

Det er naturligt, at der er udskiftning blandt køerne i en bedrift på grund af lav mælkeydelse eller salg. 70-80% af udsætterkøer er uønskede. De tre vigtigste årsager er halthed, mastitis og reproduktion. Det er meget dyrt for mælkeproducenten med uønsket udsætning.

Der meget forskning og viden til rådighed, som kan hjælpe mælkeproducenterne med løse problemet. Løsningen behøver ikke at være radikale ændringer eller omfatte store investeringer. Selv enkle ting kan forbedre kokomforten og have en positiv effekt.

Se infograf om koens levetid

Produkter der forbedrer kokomforten

Produkter der giver bedre staldmiljø

Ordforklaring

  • Koens levetid henviser til, hvor lang tid en ko er i besætningen
  • Udsætning hentyder til, når koen forlader besætningen på grund af salg, slagtning eller død (Fetrow et al., 2006)
  • Produktiv levetid er tiden fra første kælvning til udsætning
  • Udsætning kan være enten frivillig eller uønsket. Frivillig udsætning forekommer, når den primære årsag er lav mælkeydelse. Uønsket udsætning sker, når mælkeproducenten er 'tvunget' til at fjerne en produktiv og indbringende ko på grund af sygdom, reproduktion eller død (Weigel et. al., 2003).

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.