Du har et par hundrede køer ...

Fem kræver din opmærksomhed. Men hvilke fem?

Herd Navigator™ er et avanceret analysesystem, som identificerer hver malkende ko, som kræver særlig opmærksomhed og giver dig klar information om, hvad du skal gøre. Tidlige og specifikke opmærksomhedsalarmer sikrer hurtig handling: forbedrer produktionseffektiviteten, rentabiliteten, dyrevelfærden og fodersikkerheden.

Herd Navigator fokuserer på tre områder, som er vigtigst for dig for at opnå en fortjeneste:

  • Reproduktion
  • Mastitisregistrering
  • Ketoseregistrering

1. Påvisning af brunst

Påvisning af brunst

Succesfuld reproduktion er kernen i din mælkeproduktion. Herd Navigator identificerer hvilke køer der er i brunst med 95% nøjagtighed

Læs mere

2. Påvisning af mastitis

Påvisning af mastitis

Mastitis ligger på andenpladsen efter ufrugtbarhed som hovedårsag til udsættekøer. Hvert tilfælde af klinisk mastitis kan koste op 4.700 kr.

Læs mere

3. Påvisning af ketose

Påvisning af ketose

Højtydende køer er mere tilbøjelige til at få stofskiftelidelser. Herd Navigator hjælper med at forhindre tab op til 6000 kr. pr. ko pr. laktation.

Læs mere

Tag kontrol - kend din besætning

Jo mere du ved om din besætning, jo mere kan du øge din gårds rentabilitet. Herd Navigator™ er en del af DeLavals Smart Farming.

Partnerne bag ved Herd Navigator™

Herd Navigator™, er det første produkt af mærket FOSS & DeLaval Solutions, det er udviklet af FOSS A/S og DeLaval International AB, i tæt samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning ved Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.