DeLaval body condition scoring BCS

Huldvurderinger er ofte brugt som et kritisk mål af, hvor effektiv fodringen er på gården. De skal måles præcis på særlige tider i laktationscyklusen. Præcis huldvurdering skaber bedre foderplanlægning, som hjælper med at sikre, at dine køer har sundere fedtreserver. Det fremmer mælkeproduktionen, reproduktionen og koens levetid.

Fordele

 • Viser automatisk huldvurderinger hver dag
 • Hjælper med at optimere fodring
 • Fremmer øget mælkeydelse
 • Hjælper med at forbedre besætningens sundhed og reproduktion

DeLaval BCS fjerner gætteværk og unøjagtigheder ved manuel vurdering. BCS kameraet er monteret på en DeLaval selektionslåge eller på DeLaval VMS™. Det tager et 3D billed af dine køers nedre rygparti, når de går under kameraet. Det beregner huldvurdering af hver ko og sender resultatet til DeLaval DelPro™ Farm Manager, hvor du kan se grafer af individuelle køer, gruupevis eller hele besætningen. DeLaval DelPro™ meddeler også, hvis en ko falder under eller stiger over et bestemt niveau. 

3D view of cow

DeLaval BCS tager et 3D billede af koens ryg hver gang, den går under kameraet. Det beregner koens huldvurdering. 

 • Viser daglige, konstante og nøjagtige huldvurderinger
 • Viser oversigt over individuelle køer, grupper og hele besætningen
 • Køernes undgår stress under vurderingen
 • Giver rapporter over sundhedsafvigelser 
 • Vurderinger kan deles med dyrlæger og fodringsrådigver

Egenskaber

 • Opdaterer dig hvis fodrer en ko, gruppe eller besætningen for lidt eller for meget. Det kan betyde, at en ko flyttes til en anden foderingsgruppe eller du justerer gruppefoderration.
 • Sørger for optimal fodring.
 • Giver en tidlig advarsel når koens huldvurdering er faldet for hurtigt i tidlig laktation, og at der er risiko for, at den ikke bliver drægtig tids nok og producerer for lidt mælk.
 • Hjælper med at undgå at køer bliver for fede ved afgoldning og kælvning, som giver større risiko for problemer ved kælvning, og at de får stofskiftelidelser fx ketose i ny laktation. 

"Vi har tjent 100.000 kr. mere ..."

Læs artiklen, bragt i Kvæg 14. august 2017, hvordan DeLaval BCS blandt andet optimerer kraftfodertildeling og sikrer den mest lønsomme huldværdi på slagtekøerne hos Kersitn Persson og Göran Berg. 

DeLaval BCS

Automatisk huldvurdering styrker gårdens driftsresultat

Læs artiklen fra DeLaval Nyt - september 2016, med blandt andet 4 mælkeproducenters erfaringer 

Automatisk huldvurdering - Body condition scoring

Body condition scoring brochure

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.