Scothorn Farm, Canada, rolige køer med en indvendig karrusel

For meget tid i malkestalden resulterede i beslutningen om at investere i et nyt malkesystem.

Jeff, Paul og Jason Scothorn driver mælkeproduktionen i Nova Scotia, Canada. Det er et familieforetagende med cirka 430 malkekøer og en gennemsnitydelse på 10.000 liter pr. år.

Familien besluttede sig for et nyt malkesystem, da de brugte mere og mere tid i den gamle 2x10 malkestald. De valgte DeLaval sildebenskarrusel HBR med 40 malkepladser. De investerede også i en kodriver, frasorteringssystem og klovpleje-løsninger.

Rolige køer og enkel mekanik i karruselsystemet

Før de fik den indvendige karrusel, besøgte de andre gårde, der har HBR, så de kunne se, hvordan det fungerer, når køerne bliver malket i en karrusel. De lagde mærke til, hvor rolige køerne er, når de går ind i karrusellen, og de kunne lide enkeltheden i mekanikken i sekvenslågen.

"Alt fungerede bare fra begyndelsen. Da installationen var klar, gik køerne roligt ind på platformen og malkningen gik upåklageligt", siger Jeff.

Arbejdstid reduceret med 25%

Inden de installerede karrusellen, var der ti ansatte på gården, nu har de kun brug for seks. Arbejdstiden er reduceret med cirka 25% og på et år er det totale antal timer reduceret med 5.000 timer. Arbejdsbesparelsen skyldes meget sorteringslågerne, som gør det nemmere at frasortere køer, som har brug for opmærksomhed til klovbeskæring, vaccinationer og inseminering. De gik også fra manuel fodring af kalve til et kalvefodringssystem - det var også en ændring, som mindskede arbejdstiden.

Mere effektiv og hurtigere rengøring

Det tager mindre tid at gøre karrusellen rent, og de bruger mindre vand sammenlignet med den gamle malkestald. Spulesystemet giver en arbejdsbesparelse på cirka 30 minutter om dagen.

Mindre malketid

Malketiden er minimeret fra syv til tre timer pr. gang. Det betyder, at arbejdet med malkning er reduceret med tæt på 3.000 timer pr. år. En malker malker op til 160 køer pr. time i HBR med 40 malkepladser, og de malker to gange pr. dag. Tidligere var det tre for visse grupper. "Nu hvor malketiden er mindsket, har vores køer tid til at være køer", forklarer Jeff. "Som for os - nu har vi mere fritid og endda tid til at tage ferie", tilføjer han.

Godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet var en af grundene til, at de valgte en karrusel. Og den indvendige karrusel giver et godt overblik over hele malkningen. "En enkelt malker kan have det fulde overblik og kontrol over hele malkningen. Du kan nemt se både ko og status".

Connie, en ansat på Scothorn Farm, har arbejdet med malkekøer i mere end fire år og er vant til at arbejde i bindestalde og i den gamle 2x10 parallelstald. " Det er en fordel med en indvendig karrusel, da det er nemt at malke i den. Der er også et godt arbejdsmiljø, fordi koen kommer til dig, og du kan nemt se hver ko, der kommer ind i karrusellen", forklarer hun.

Nøgletal:

Scothorn Farm, Canada, rolige køer med en indvendig karrusel

Halifax, Nova Scotia, Canada

BESÆTNINGSSTØRRELSE:

430

BESÆTNINGSTYPE:

MALKESYSTEM:

Lignende gårde:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.