Nymans Lantbruk - Finland, moderniseret med en karrusel

Stig Nyman har været mælkeproducent hele sit liv - og han har moderniseret til næste generation. Han driver mælkeproduktionen i Kronoby i Vest Finland, den har været i familien siden sidst i 1700-tallet. I 2011 investerede han i en ny løsdriftstald og en sildebenskarrusel.

Men på et tidspunkt stod Stig overfor et dilemma; skulle han stoppe og lukke produktionen, eller skulle han investere i den til næste generation. Han besluttede efter mange og lange overvejelser at investere i et nyt, moderne malkesystem og en ny løsdriftstald.

Investeringen blev et partnerskab mellem Stig og sønnerne Thomas og Andreas Nyman, og sidst i 2011 startede de aktieselskabet, som de driver sammen i dag.

Løsdriftstald og sildebenskarrusel designet til at udvide

Da løsdriftstalden var færdig, var besætningen udvidet fra 35 til 130 malkekøer. Nyman kontaktede DeLaval for at få hjælp til at planlægge den nye stald til god kotrafik. Løsdriftstalden er designet og bygget med mulighed for at udvide med flere køer og kvier, hvis der er behov for det i fremtiden.

"Det var et spørgsmål om at automatisere eller gøre arbejdsstyrken mere effektiv", siger Thomas. "Vi overvejede robotmalkning, men vi besluttede, at vi har arbejdsstyrken og viden, så i stedet valgte vi en DeLaval sildebenskarrusel HBR med 24 malkepladser", tilføjer han.

Arbejdskomfort er vigtigt i virksomheden

Arbejdskomfort er en vigtig del af malkerutinerne, så de valgte justerbart gulv og det lette DeLaval Harmony™ pattekopsæt. DeLaval lancerede Harmony™ i begyndelsen af 1990'erne - og i dag er det synonymt med hurtigt mælkeflow, skånsom behandling af køerne og det er nemt at betjene.

Den gennemsnitlige produktion er omkring 9.000 kg pr. år. Det tager cirke 2 timer at malke alle 130 køer inklusiv forberedelse og vask efter malkning.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.