Lystbjerggård i Danmark

Det er en kombination af automatisk malkning og herd management, der er en af de bedste måder for landmanden til at få opfyldt sine individuelle behov på. Og at han har optimal kontrol over sin bedrift.

"Den største udfordring for landmanden er - både nu og i fremtiden - at vi kan levere det bedst mulige produkt uden at gå på kompromis med dyrevelfærd", siger Anette Lind, som driver Lystbjerggård sammen med sin mand Ole. De har 260 køer og de fire VMS'er og Herd Navigator er de vigtigste redskaber i deres forretningsstrategi, forbedret arbejdsgang og dyrevelfærd.

Løsningen er VMS

De købte gården i 1993, og efter 10 år fordoblede de deres besætning til 100 dyr. For yderligere at udvide produktionen og rentabiliteten af gården investerede de 2007 i en VMS.

"Vi har altid troet, at det vil være den bedste løsning at have VMS malkesystem, da det vil give den bedste kokomfort og optimale for folkene, som ser efter køerne", siger Anette. De fik et år efter mulighed for at udvide stalden med endnu tre VMS'er og plads til 260 malkekøer og 40 avlskøer.

Herd Navigator er et uundværligt og præcist værktøj

Herd Navigator er blevet et uundværligt redskab, som giver præcise oplysninger om hver enkelt kos sundhed. Ole tager sig af de praktiske ting med besætningen, mens Anette hovedsagligt tager sig af det administrative arbejde. Men hun er også sygeplejeske og bruger hendes uddannelse til at dyrke mælkekulturer, og hun tager mælkeprøver ved den første mistanke om infektioner ved et dyr.

"Vi kan observere dyrene nærmere og gribe ind på et meget tidligt tidspunkt med Herd Navigator.Det betyder, at vi ikke skal gå på kompromis med enten kosundhed eller mælkeydelse", siger Ole. "Faktisk vil det være ligesom at få bind for øjnene, hvis vi skulle passe køerne uden Herd Navigator".

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.