Berit og Roland Lugn

I 2007 - kun seks måneder efter at familien Lugn fik installeret to VMS’er på deres gård, Ängsbo, opnåede de imponerende ydelsesresultater. Tre år senere fik Berit og Roland Lugn rekordhøje resultater. Vi talte med for at finde ud af, hvordan de har opnået så høj mælkekapacitet.

Kan I forklare årsagen til den høje kapacitet, som I opnår fra jeres to VMS’er?
- Kotrafik, svarer de begge hurtigt og på samme tid. Årsagen til et godt produktionsresultat er god kotrafik og det vil du ikke kunne opnå, hvis foderet på foderbordet er for kraftigt. Der skal ikke lægges mere foder på foderbordet, end det der svarer til 20-25 kg mælk. Vores erfaring siger, at for meget foder gør kotrafikken værre. Selvfølgelig skal du sørge for, at foderkvaliteten er konstant høj i løbet af året.

Hvordan klarer I det på en effektiv måde?
For at opnå en konsekvent kvalitet og få et godt resultat fra foderet, skal du blande foderet.  Det hjælper til at opnå en jævn kotrafik hele dagen, som er nødvendigt, hvis du vil opnå resultater. Hvis det gøres korrekt, kan man opnå omkring 90% udnyttelsesgrad, som vi gør. Derudover skal du altid blande foderet på samme måde og på samme tid hver dag. Der skal altid være foder på foderbordet, men fodring og rutinerne skal altid være de samme.

Vi høster normalt tre gang til ensilage og vi blander foder fra alle tre høste. På den måde kan vi virkelig opnå høj og jævn foderkvalitet. Udover græsensilage blander vi presset pulp, salt og mineraler.

Distrubution sker otte gange om dagen. I VMS’en har vi to fodertyper, vores eget korn og kraftfoder. Derudover har vi seks foderstationer, hvor vi giver det samme foder, dog får vores højstydende også en tredje type foder. Totalt set kan vi give op til 15-20 kg kraftfoder i VMS’en og foderstationerne. Det er selvfølgelig tilpasset til den enkelte kos produktion. Alle køerne bliver malket i deres to VMS’er og de kommer direkte i VMS’en efter kælvning.

I har haft nogle store resultater i 2010...
Ja, det er rigtigt. I 2010 producerede vi 820 tons mælk med den ene VMS og 867 tons med den anden. Det giver et resultat på 2.310 kg pr. VMS pr. dag i løbet af året. I løbet af første halvdel af 2011 var de tilsvarende tal 454 og 489 tons. Det svarer til en årsproduktion på mere end 900 tons pr. VMS. Individuelle dage siger måske ikke så meget, men vi har en enkelt dag haft rekord på 3.111 kg, fortæller Berit. Vi havde endda en periode i marts hvor en uges gennemsnit var 2.707 kg og 2.860 kg pr. VMS pr. dag. Det føltes godt, indrømmer Roland.

Der er ingen tvivl om jeres resultater. Hvad er ellers vigtigt?
Du skal være på toppen hele tiden, forklarer Roland. Gør tingene nu – ikke i morgen eller senere. Vent ikke med at gøre noget som kan og skal gøres i dag. Det giver ikke nogen uventede overraskelser. Køer er vanedyr og de bliver nemt forstyrret, hvis tingene ikke er konsekvente. Fodring skal være på præcist det samme tidspunkt. Roland bruger rengøring af foderbordet som eksempel. Det bliver gjort rent hver morgen på nøjagtig samme tid.

Det er det samme med pattegummi. Hvis skift af nyt pattegumme er forsinket bare nogle få dage, ligger vi mærke til forskellen, pointerer Berit og hvis det sker, skyldes det, at vi ikke har gjort hvad vi skulle til tiden. I det hele taget sørg for rutiner fra A til Z og lad alle have et ansvar. Berit tager sig af det computer-relaterede arbejde inklusiv malknings- og fodertilladelser, mens jeg tager mig de mere håndgribelige aktiviteter, forklarer Roland. Andre eksempler på hvad der skal gøres regelmæssigt er rengøring af båsene og sørge for at de er ordentligt strøet.

Hvad er jeres gennemsnitlige malkerate?
Vi har i øjeblikket omkring 2,5 malkninger pr. ko pr. dag, men det kan gå ned til 2,1-2,2. Det betyder ikke så meget for os, det vigtigste er, at den individuelle ko malkes ud fra hendes forudsætninger i forhold til hendes mælkeydelse. Det resulterer i det ideelle tidsinterval og giver os rimelig fleksibilitet. Vi fandt ud af, at den bedste måde at opnå det på, var ved at benytte Feed First, hvor vi har i gennemsnit har dagligt 12 VMS passeringer. Med alle disse passeringer ved vi, at malketilladelserne bliver kontrolleret. Vi har båse i tre rækker og det fungerer godt, forklarer Roland. Jeg kunne ikke forestille mig at skifte til fri kotrafik.

Hvordan får I græsning til at fungere med al den kontrol?Køerne kan gå på græs fra foderstationsarealet og de kommer tilbage til foderbordet. Vi tvinger ikke nogen køer ind fra græsning, understreger Berit. Og for at være ærlig så ændrer antallet af malkninger sig ikke i græsningssæsonen.

Regelmæssig service er yderst vigtigt
Vi gør meget vedrørende service – ikke kun i forhold til at få en servicemontør til de anbefalede intervaller men også ved at udføre daglige vedligeholdelsesrutiner. Roland sammenligner omkostningerne til service af VMS service af traktor. Traktoren skal til service efter 600 timer, mens VMS’en, som bliver får service hver 4. måned, altså efter 2.880 timer. Og når du først har faste rutiner med daglige opgaver og du gør, hvad der er nødvendigt, så har du ikke problemer. Du skal være et skridt foran, siger Roland. Har man alle rutiner i orden, er jeg overbevist om, at man får færre alarmer og nødopkald. Vi har ikke haft brug for at ringe til VMS support på noget tidspunkt i år til trods for at natalarm kan forekomme et par gange om måneden.

Berit fortæller, hvor stolte de er af deres mælkeydelse, men bemærker, at det vil være interessant at have Herd Navigator til at finde ud af mere om deres besætnings sundhed – ikke at skulle have formodninger ville være både spændende og udfordrende.

 

Nøgletal:

Berit og Roland Lugn

Ängsbo, Sverige

BESÆTNINGSSTØRRELSE:

160

BESÆTNINGSTYPE:

Kobesætning

MALKESYSTEM:

Automatisk malkning

GÅRDENS STØRRELSE:

Ca. 170 hektar marker, hvoraf ca. 70 er forpagtet og 32 hektar skov

Oversigt over udstyr:

VMS 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.